αυτοπορτραίτα 2018

 

 

πορτραίτα: Ανδρέας Θεολογίτης, 2017