από τις φωτογραφήσεις με τον Ανδρέα Θεολογίτη

2017-2018

 

 

 

από τις φωτογραφήσεις με τον Δημήτρη Νικολάου

σειρά Depression

2018